Kodeks postępowania w badaniach

Jednym z istotnych elementów działania Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji są badania i analizy. Zajmujemy się w nich wieloma aspektami, w tym:

 • Analizujemy trendy i kierunki rozwoju
 • Analizujemy sektor i jego składowe
 • Wykonujemy analizy na rzecz klientów i organizacji

W tej pracy należy być jednak szczególnie uważnym i ostrożnym, ponieważ wyniki mogą mieć wpływ na wiele działań naszych klientów, rozumianych zarówno jako klientów komercyjnych jak i odbiorców publicznych wyników naszych badań.

Dlatego od samego początku Instytut Bezpieczeństwa i Informacji przyjął i stosuje Kodeks którego wydawcami od 1977 roku jako wspólnej publikacji są:

Przyjęcie Kodeksu poza praktycznymi aspektami oceny badania przed jego zatwierdzeniem, również znaczenie symboliczne. W dobie coraz większego kryzysu autorytetów, przyjęliśmy że będziemy wyróżniać się wysokim poziomem etycznym i merytorycznym w naszych działaniach.

Poniżej wyjaśnienie podstawowych zasad i naszego podejścia do badań i analiz.

 1. Poszanowanie dla prawa:
  Stosowanie właściwych praw krajowych i międzynarodowych. 
 2. Etyka:
  Etyczne postępowanie i nie czynienie szkody dla reputacji badań rynku.. 
 3. Ostrożność wobec grup zagrożonych:
  Szczególnie ostrożne badania dzieci i młodzieży i innych grup zagrożonych. 
 4. Dobrowolność i uczciwość:
  Dobrowolność i oparcie badań na adekwatnej oraz niemylącej
  informacji o ogólnym celu i naturze badania, podanych przy ubieganiu się o zgodę. 
 5. Respektowanie respondentów:
  Respektowanie prawa respondentów jako osób prywatnych, bez narażania na szkody lub niepożądane następstwa udziału w badaniu. 
 6. Ograniczenie przetwarzania danych:
  Nie dopuszczanie do wykorzystania danych osobowych zebranych w
  badaniu do celu innego niż cel badania. 
 7. Jakość badań:
  Dokładne, przejrzyste i obiektywne planowanie, realizowanie,
  raportowanie i dokumentowanie całych badań oraz poszczególnych czynności.. 
 8. Poszanowanie konkurencji:
  Przestrzeganie przyjętych zasad uczciwej konkurencji.